προγραμμα  
σπουδων

Προπορεύομαι


Καλώς ήρθατε στο ΜΕΛΛΟΝ της μάθησης, στο χώρο όπου η δημιουργική σκέψη και η αυτενέργεια ζωντανεύουν! Αυτά είναι άλλωστε τα κύρια συστατικά που επιτάσσει η σύγχρονη σταδιοδρομία.


Το μέλλον της εκπαίδευσης προδιαγράφει μια μορφή εκπαίδευσης, κατά την οποία ο μαθητής δεν λαμβάνει στείρα και παθητικά την ενημέρωση, αλλά μπορεί να τη σκεφτεί κριτικά με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να την αξιοποιήσει και πρακτικά στον πραγματικό κόσμο.


Εφαρμόζω το νέο – καινοτόμο


Πλήθος ειδικών τεχνικών, που αφορούν στην καλλιέργεια της δημιουργικής σκέψης, υιοθετούνται και εφαρμόζονται στο φροντιστήριο ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ.  1. Πιο συγκεκριμένα, η τεχνική της ιδεοθύελλας, η οποία ως εκπαιδευτική στρατηγική ενεργοποιεί τη σκέψη και την ελεύθερη παραγωγή ιδεών της ομάδας ή του ατόμου, με στόχο την επίλυση καθημερινών προβλημάτων.


  2. Εν συνεχεία, ακολουθούν οι ερωτήσεις ανοιχτού και κλειστού τύπου. Οι ερωτήσεις αυτές εμπνέουν τους μαθητές μας να σκεφτούν πέρα και έξω από το συνηθισμένο και τετριμμένο, να καινοτομήσουν και να ανακαλύψουν ότι, για έναν προορισμό υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί δρόμοι.


  3. Ύστερα, η εφαρμογή της τεχνικής της ενίσχυσης. Μέσα από την βράβευση και την επιδοκοιμασία, οι μαθητές μας επικεντρώνονται στην ολοένα και συχνότερη υιοθέτηση τεχνικών και μεθόδων αποτελεσματικής μάθησης και σχολικής εργασίας.


  4. Ακόμη, με την εφαρμογή ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας με συζήτηση σε μικρές ομάδες διδασκαλίας, με τη χρήση επαγωγής και αφαίρεσης, καθώς και με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, όταν οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες το απαιτούν, δημιουργούμε κίνητρα συμμετοχής ακόμα και σε εκείνη την ομάδα των μαθητών μας που, λόγω κάποιων δυσκολιών τους, έχουν παραιτηθεί από τη γενικότερη μαθησιακή διαδικασία.


  5. Τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, το κλίμα εμπιστοσύνης, συναισθηματικής ασφάλειας και η απουσία φόβου απέναντι στο σφάλμα και το άγνωστο, που προάγουν οι εκπαιδευτικοί του κέντρου μας, λειτουργούν με τέτοιο τρόπο ώστε να υποστηρίζεται ανοιχτά όχι μόνο η οικοδόμηση ισχυρών και ενεργητικών προσωπικοτήτων, αλλά και η ποιοτική και ουσιαστική μάθηση.


Πετυχαίνω


Σήμερα, η ποιότητα της εκπαίδευσης αμφισβητείται καθημερινά από πολλούς, αφού ταυτίζεται σε μεγάλο βαθμό με την αποτελεσματικότητα του σχολείου, όπου οι μαθητές, αν και αποκτούν δεξιότητες, παρόλα αυτά δεν είναι δημιουργικοί. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα μεγάλο ποσοστό των δημιουργικών μαθητών να χάνεται και να μην εξελίσσεται σε δυναμικά και παραγωγικά άτομα.


Επομένως, είναι επιτακτική ανάγκη, δεδομένου ότι, και τα σύγχρονα αναλυτικά προγράμματα έχουν ως στόχο τους να προάγουν την αυτενέργεια, τη διερευνητική μάθηση και τις δεξιότητες της δια βίου μάθησης, ως εκπαιδευτικός οργανισμός να μην επιδοθούμε αυστηρά και μόνο στο να εφοδιάσουμε τους μαθητές μας μόνο με γνωστικές δεξιότητες, αλλά να τους προετοιμάσουμε να αντιμετωπίσουν τις σύγχρονες απαιτήσεις, να διαχειριστούν την ενδεχόμενη αποτυχία και να μυηθούν στις έννοιες της εφευρετικότητας και της πρωτοτυπίας, ώστε να αποτελέσουν ενεργά μέλη μιας κοινωνίας που επιζητά την ενεργό εμπλοκή, την οξυδέρκεια, την καινοτόμο δράση και την δυνατή και καθαρή «ματιά» απέναντι στο νέο και το άγνωστο.

δημοτικο


Tο πρόγραμμα του φροντιστηρίου «ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ» στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση θέτει ως πρωταρχικό του μέλημα την προετοιμασία των μαθητών του δημοτικού, στα μαθήματα της επόμενης μέρας του σχολείου, ενταγμένο μέσα σε μικρές ομάδες εργασίας.


Καθ’ όλη τη διάρκεια επίλυσης των ασκήσεων, καθώς και κατάκτησης της ορισμένης σχολικής ύλης από τους μαθητές, ο δάσκαλος έχει ρόλο καθοδηγητικό όπου, αυτός σημαίνει ότι οδηγεί το μαθητή να αποκτήσει καλές τεχνικές μάθησης και παράλληλα, να αυξήσει την ερευνητική του διάθεση. Ακόμα, η άσκηση του βοηθητικού ρόλου του δασκάλου αποσκοπεί στην απόκτηση δεξιοτήτων των μαθητών, στην καλλιέργεια και την ανάπτυξη της φαντασίας και των δημιουργικών τους ικανοτήτων , όπως και στο να μάθουν πως να γίνουν ελεύθεροι και υπεύθυνοι πολίτες. Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης παρέχονται υπηρεσίες ενισχυτικής διδασκαλίας για την βαθύτερη εμπέδωση της ύλης.


Το χρησιμοποιούμενο υλικό άλλοτε απευθύνεται στο σύνολο του μαθητικού πληθυσμού της τάξης και άλλοτε, έχει εξατομικευμένο χαρακτήρα, ώστε να εξυπηρετεί τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε μαθητή, χωριστά. ΟΙ ευκαιρίες, τέλος, που παρέχονται, ώστε τα παιδιά να μαθαίνουν να εργάζονται ως μέλη μιας ομάδας, τα καθιστά όχι μόνο αυτοδύναμα αλλά και ικανά να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας με τους ανθρώπους του ευρύτερου περιβάλλοντός τους.


Μέσα από την ανωτέρω εκπαιδευτική διαδικασία, την υποστήριξη των έμπειρων πτυχιούχων εκπαιδευτικών όπως και τη χρήση του κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού που προάγει τη συζήτηση και το διάλογο μαθητών και δασκάλων, το παιδί μαθαίνει ότι η μελέτη είναι προσωπική του υπόθεση και αποτελεί ένα από τα βασικότερα καθήκοντα της ζωής του.

Γυμνaσιο


Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθημάτων Α’, Β’ & Γ’ Γυμνασίου σε εβδομαδιαία βάση*
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΑΞΕΙΣ
Α' Β' Γ'
Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Γλωσσική Διδασκαλία 2 2 2
Νεοελληνική Λογοτεχνία 2 2 2
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 3 3 3
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση 2 2 2
Μαθηματικά Μαθηματικά 3 4 4
Φυσικές Επιστήμες Φυσική 1 2 2
Χημεία - 1 1
Βιολογία 2 1 1

* προαιρετικά είναι τα μαθήματα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και της Βιολογίας. Εκτός των προαναφερόμενων διδακτικών αντικειμένων, μπορεί να προστεθεί οποιοδήποτε άλλο μάθημα, που εμπίπτει του ωρολογίου προγράμματος των ανωτέρων τάξεων του Γυμνασίου, ύστερα από αίτημα του γονέα.

A' Λυκειου


ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Α. Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Φοίτησης
Μαθήματα Ώρες
ΕΚΘΕΣΗ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3
ΑΡΧΑΙΑ (κείμενο, συντακτικό, γραμματική) 4
ΧΗΜΕΙΑ
ΧΗΜΕΙΑ
Β. Προαιρετικά Προγράμματα
Μαθήματα Ώρες
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3
ΦΥΣΙΚΗ 2
ΧΗΜΕΙΑ 1
ΘΕΤΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ
A. Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Φοίτησης
Μαθήματα Ώρες
ΕΚΘΕΣΗ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4
ΦΥΣΙΚΗ 3
ΧΗΜΕΙΑ 2
Β. Προαιρετικά Προγράμματα
Μαθήματα Ώρες
ΑΡΧΑΙΑ 2
ΧΗΜΕΙΑ
ΧΗΜΕΙΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Α. Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Φοίτησης
Μαθήματα Ώρες
ΕΚΘΕΣΗ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4
ΧΗΜΕΙΑ
ΧΗΜΕΙΑ
Β. Προαιρετικά Προγράμματα
Μαθήματα Ώρες
ΑΡΧΑΙΑ 2
ΦΥΣΙΚΗ 2
ΧΗΜΕΙΑ 1

Β' Λυκειου


ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Α. Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Φοίτησης
Μαθήματα Ώρες
ΕΚΘΕΣΗ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3
ΑΡΧΑΙΑ (κείμενο, συντακτικό, γραμματική) 5
ΙΣΤΟΡΙΑ 2
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 2
Β. Προαιρετικά Προγράμματα
Μαθήματα Ώρες
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Γεν. Παιδείας) 3
ΦΥΣΙΚΗ (Γεν. Παιδείας) 2
ΧΗΜΕΙΑ (Γεν. Παιδείας) 1
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
A. Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Φοίτησης
Μαθήματα Ώρες
ΕΚΘΕΣΗ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3
ΦΥΣΙΚΗ 3
ΧΗΜΕΙΑ xhmeiaaaaaa xhmeiaaaaaa xhmeiaaaaaa xhmeiaaaaaa 3 xhmeiaaaaaa
Β. Προαιρετικά Προγράμματα
Μαθήματα Ώρες
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Προσ/μού) 2
ΒΙΟΛΟΓΙΑ (Γεν. Παιδείας & Κατ/σης) 2
ΦΥΣΙΚΗ 2
ΑΡΧΑΙΑ (Γεν. Παιδείας) 2
ΧΗΜΕΙΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΖΩΗΣ
Α. Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Φοίτησης
Μαθήματα Ώρες
ΕΚΘΕΣΗ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 3
ΦΥΣΙΚΗ 3
ΧΗΜΕΙΑ xhmeiaaaaaa xhmeiaaaaaa xhmeiaaaaaa xhmeiaaaaaa 3 xhmeiaaaaaa
Β. Προαιρετικά Προγράμματα
Μαθήματα Ώρες
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Προσ/μού) 2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Γεν. Παιδείας) 2
ΦΥΣΙΚΗ (Γεν. Παιδείας) 2
ΑΡΧΑΙΑ (Γεν. Παιδείας) 2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Προετ. Γ’ Λυκείου) 3
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Α. Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Φοίτησης
Μαθήματα Ώρες
ΕΚΘΕΣΗ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Α.Ο.Θ.) 2
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Α.Ε.Π.Π.) 2
Β. Προαιρετικά Προγράμματα
Μαθήματα Ώρες
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Προσ/μού) 2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Γεν. Παιδείας) 1
ΦΥΣΙΚΗ (Γεν. Παιδείας) 2
ΑΡΧΑΙΑ (Γεν. Παιδείας) 2
ΧΗΜΕΙΑ

Γ' Λυκειου


ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Α. Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Φοίτησης
Μαθήματα Ώρες
ΕΚΘΕΣΗ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 4
ΑΡΧΑΙΑ (κείμενο, συντακτικό, γραμματική) 9
ΙΣΤΟΡΙΑ 3
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 3
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
A. Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Φοίτησης
Μαθήματα Ώρες
ΕΚΘΕΣΗ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 4
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6
ΦΥΣΙΚΗ 4
ΧΗΜΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 3 xhmeiaaaaaa
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΖΩΗΣ
Α. Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Φοίτησης
Μαθήματα Ώρες
ΕΚΘΕΣΗ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 4
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 3
ΦΥΣΙΚΗ 4
ΧΗΜΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 3 xhmeiaaaaaa
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Α. Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Φοίτησης
Μαθήματα Ώρες
ΕΚΘΕΣΗ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 4
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Α.Ο.Θ.) 2
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Α.Ε.Π.Π.) 3