φιλοσοφια

Αγαπητοί γονείς,


στην κοινωνία μας έχει κυριαρχήσει η άποψη πως η εκπαίδευση και ο μηχανισμός υποστήριξής της έχει ως αφετηρία της και επίκεντρο ενδιαφέροντος, τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μιας και αυτή είναι που οδηγεί τον μαθητή στην ανώτερη και ανώτατη παιδεία.


Ωστόσο, μια πιο προσεκτική ματιά στις αλλαγές που έχουν επέλθει τόσο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, όσο και κυρίως, στον παραδοσιακό μηχανισμό υποστήριξης των μαθητών της Δημοτικής εκπαίδευσης, στην προσπάθεια εκπλήρωσης των εκπαιδευτικών τους καθηκόντων, δικαιολογεί, κατά τη γνώμη μας, την άποψη πως η πρωτοβάθμια εκπαίδευση συνιστά το βασικό κορμό του εκπαιδευτικού συστήματος κάθε σύγχρονης χώρας, αφού από αυτή ξεκινά η κύρια σχολική αγωγή που λαμβάνει ένα παιδί και διαμορφώνεται ο μαθητικός του χαρακτήρας, για τα κατοπινά χρόνια της εκπαιδευτικής του διαδρομής.


Με αφετηρία αυτή την παραδοχή, καθίσταται απολύτως σαφής η σπουδαιότητα που έχει η περίοδος αυτή, για την πετυχημένη πορεία του μαθητή στα κατοπινά εκπαιδευτικά του χρόνια. Όμως η εκπλήρωση της αλήθειας αυτής δεν εξαρτάται από αυτή καθ’ αυτή τη σχολική μονάδα και/ή την αντίληψη του μαθητή, αλλά και από τον χρόνο που διατίθεται, μετά τη σχολική καθημερινότητα, για την υποστήριξη του (μαθητή) στην προσπάθεια αυτή.


Σήμερα, δυστυχώς ή ευτυχώς η κοινωνία μας και κατ’ επέκταση η οικογένεια που αποτελούσε παραδοσιακά το μηχανισμό στήριξης των παιδιών της, στα πρώτα του μαθητικά χρόνια, έχει εξελιχθεί έτι περαιτέρω και περισσότερα καθήκοντα επαγγελματικά και όχι μόνο της έχουν ανατεθεί, συρρικνώνοντας έτσι το χρόνο που μέχρι πρότινος διέθετε κυρίως, στα παιδιά της. Παράλληλα, η πρωτοβάθμια εκπαίδευση έχει εξελιχθεί και έχει αποκτήσει μια περαιτέρω εξειδίκευση που ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά των νέων μαθητών με βάση τα καθημερινά τους ερεθίσματα, γεγονός που απαιτεί περισσότερο χρόνο, σε σχέση με το παρελθόν.


Αυτή τη φυσική αδυναμία έρχεται να καλύψει το φροντιστήριο « ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ», με σεβασμό και αγάπη.


Το φροντιστήριό μας παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια, στους εργαζόμενους γονείς, προκειμένου οι μαθητές να εξυπηρετήσουν όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που οδηγούν όχι μόνο στην στις υψηλές επιδόσεις, αλλά και σε μια συνεχή εξέλιξη της μαθητικής τους προσωπικότητας στα επόμενα εκπαιδευτικά επίπεδα (Γυμνάσιο και Λύκειο ).